هزینه امداد خودرو بر اساس جدول زیر قابل اندازه گیری است :
هزینه ناوگان حق الزحمه ورودی
(A) پاداش راه اندازی
(B) حمل تا 10 کیلومتر
(C) هر کیلومتر مسافت طی شده (بیش از 10کیلومتر)
(D) هر کیلومتر حمل (بیش از 10کیلومتر) توقف به ازای هر ساعت (I)
نیسان امدادی سواری امدادی موتور امدادی 210.000 145.000 230.000 9.000 12.000 0 خودرو سوار 650.000 0 0 9.500 14.000 150.000 *کلیه قیمت ها به ریال است.

روش محاسبه قیمت فروش خدمات
F : میزان مسافت طی شده اجرت حمل زیر 10 کیلومتر ( I * J ) + C + A =
اجرت حمل بالای 10 کیلومتر ( I * J ) + [E * (G -10) ]+ [D *( F-10) ] + C + A =
اجرت راه اندازی H+ ( TM* Ø )+ [D* (F-10) ]+ B + A =
G : میزان مسافت حمل
H : هزینه قطعه
TM : مدت زمان انجام کار
Ø : نرخ اجرت ساعتی امداد خودرو
J : بالای نیم ساعت میزان توقف
* در شب و ایام تعطیل 20 درصد به نرخ فوق اضافه می شود.
* هزینه توقف تا نیم ساعت محاسبه نمی گردد و با گذشت نیم ساعت از ابتدای توقف محاسبه می گردد.
در صورتی که خودرو دارای گارانتی باشد هزینه امداد خودرو بدین صورت است که در گارانتی اولیه،امداد خودرو این تعهد را دارد که هنگام وقوع هرگونه ايراد ناشي از کيفيت نامطلوب مواد و يا فرآيند نامناسب ساخت محصول خود، تحت شرايط و زماني خاص، جهت رفع آن چه از طريق تعمير و چه از طريق تعويض قطعات اقدام نماید.وقتی که این اتفاق می افتد،کلیه هزینه ها به عهده توليد كننده محصول است.
تعهدات گارانتي امداد خودرو شامل موارد زیر است :
هزينه اجرت تعويض يا تعمير قطعه
قيمت قطعات تعويضي و هزينه هاي جانبي
همچنین براي استفاده از خدمات گارانتي کليه شرايط زير مورد نياز است :
خودرو در محدوده زماني و كيلومتري معتبر براي دوره گارانتي باشد.
داشتن کارت هوشمند خودرو
بررسي وضعيت سرويس اوليه مطابق با شرايط
در این موارد گارانتی شامل خودرو نمی شود :
عبور سن خودرو از شرط ماه و عبور مسافت پيموده شده توسط خودرو از شرط كيلومتر
دستكاري در سيستم كيلومتر شمار خودرو هاي مزايده اي استفاده از مواد مصرفي ( روغن، گاز کولر، فيلتر و ...)  و قطعات غير استاندارد ( قطعات تامين شده از منابعي که مورد تاييد شرکت سايپا يدک نباشند).
اعمال بار يا فشار بيش از حد به خودرو يا هريک از قطعات آن
شرايط نامناسب نگهداري
بي توجهي به علائم هشداردهنده خودرو مانند درجه آب
هرگونه تغيير يا دستکاري در قطعات که موجب تغيير شرايط کار و اعمال بار اضافي به خودرو گردد
هرگونه تعميرات در مراکز تعمير غير از نمايندگي هاي شرکت سايپا يدک
تصادفات، بلاياي طبيعي وهرگونه تخريب با عامل بيروني.